Muziektheorie

Eenvoudige muziektheorie en solfège (gehoortraining)

Je wilt leuk met muziek bezig zijn en hebt geen zin in een lange klassieke opleiding. Evenmin heb je ambities om beroeps te worden. Toch word je geconfronteerd met de taal der muziek, namelijk; noten, kruizen, mollen, et cetera. Bij de instrumentale les komt men hier te weinig aan toe. Daarom biedt deze cursus hier op vlotte en speelse manier een aanvulling .
Door middel van ritmeoefeningen, eenvoudige zangoefeningen van blad, toonladders en akkoorden zingen en herkennen wordt de muzikale vaardigheid verhoogd en het gehoor getraind (solfège).
Het belang van deze vakken wordt vaak onderschat. Als je echter inzicht hebt in het te spelen muziekstuk leer je veel sneller spelen dan wanneer je het noot voor noot speelt. Net als met lezen, waarbij het veel sneller gaat om hele woorden te lezen in plaats van de woorden letter voor letter te spellen, is het overzicht, begrijpen en horen van muzikale frasen van belang bij het vlot leren spelen van een stuk.
Ook hoor je meteen wanneer je een verkeerde noot speelt. Dit scheelt weer veel tijd, want als je er na een week op de volgende les pas achter komt dat je de hele week een verkeerde noot hebt geoefend, moet je dit weer afleren ook! Ook zeer geschikt voor koorzangers/zangeressen om sneller hun partij in te kunnen studeren!

Uitgebreide muziektheorie, Solfège

Een vervolg op bovengenoemde cursus.
Deze is geschikt voor hen, die wel beroepsmatige ambities hebben, evenals voor de gevorderde amateur. Muziektheorie en solfège wordt verder uitgewerkt tot het door jou gewenste niveau.

Harmonie- /akkoordenleer

Bij harmonieleer leer je het vervaardigen van vierstemmige muziek, die een basis is voor alle componeerwerk. Ook mensen die willen gaan arrangeren hebben hier veel baat bij; je leert om een melodie van begeleiding te voorzien. Harmonieleer wordt volgens de klassieke regels gegeven, maar kan voor alle stijlen een basis zijn. Zo kan men desgewenst hierna doorgaan met harmonieleer voor Jazz.

Contrapunt/melodieleer

Contrapunt is min of meer een vervolg op de klassieke harmonieleer, de regels zijn hier moeilijker en strenger. Er wordt behandeld hoe je een goede melodie kan maken en vooral ook hoe je verschillende melodieën met elkaar kunt combineren en hoe dezelfde melodieën na elkaar ingezet kunnen worden. (Canontechniek, bijvoorbeeld, Vader Jacob).

Aan het eind van deze cursus kun je een fuga schrijven en een melodie verantwoord van begeleiding voorzien. Deze cursus kan geheel aan de behoeften en wensen van de cursist worden aangepast.

Ook contrapunt wordt volgens de klassieke regels gegeven. Om precies te zijn werkt men door een stuk muziekgeschiedenis heen, van het vervaardigen van een Gregoriaanse melodie naar een Barokfuga. Deze kennis kan voor alle stijlen een basis zijn.